Zoe

ZOË

Gen

GEN

Dean

DEAN

Motoyasu

MOTOYASU

Troy

TROY

Seiryu

SEIRYU

Yonji

YONJI

Ken

KEN

Akiva

AKIVA

Kenjiro Tateyama

KENJIRO TATEYAMA

Shota Kai

SHOTA KAI

Michel

MICHEL

Yuta Asano

YUTA ASANO

Francis

FRANCIS

Junior Oliveira

JUNIOR OLIVEIRA

So

SO

Teruhiro Imamura

TERUHIRO IMAMURA

Joe

JOE

Yoh

YOH

Tsuyoshi Tanoi

TSUYOSHI TANOI

Kenta Kunai

KENTA KUNAI

Soichiro Yamakawa

SOICHIRO YAMAKAWA

Yuken Osugi

YUKEN OSUGI

Kento Imamura

KENTO IMAMURA

Yuki Iizuka

YUKI IIZUKA

Kenji Aiba

KENJI AIBA

Ren Matsumoto

REN MATSUMOTO

Kensuke

KENSUKE

Ryo Araya

RYO ARAYA

Hiroki Numaguchi

HIROKI NUMAGUCHI

Nicolas

NICOLAS

Jojo

JOJO

Ibuki Komoto

IBUKI KOMOTO

Kaichiro Ninomiya

KAICHIRO NINOMIYA

New face

Guido

GUIDO

New face

Haruto Okada

HARUTO OKADA

Riki

RIKI

Out of town

Sukhino

SUKHINO

Jasmine

JASMINE